Tööstusuudised

Kohaldatavad standardid eristavad meditsiinilisi/mittemeditsiinilisi maske

2020-07-02

Kehtivad erinevad standardid ja sertifitseerimisnõudedmeditsiinilised maskiderinevates riikides/piirkondades. Ettevõtteid ja eraisikuid saab eristada riigi/regiooni järgi, kuhu toode imporditakse, ja tootele kehtivate standardite järgi. Toote kohta kehtivad standardid ja sertifikaaditeave leiate toote pakendilt või tootja hankida testiaruandest või sertifikaadist.

 

Eksport USA-sse

Meditsiinilised maskidon meditsiiniseadmed Ameerika Ühendriikides ja neile kehtivad "Meditsiiniliste maskide materjalide toimimise standardspetsifikatsioon" (ASTM F2100). Neid haldab USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) ja need peavad olema registreeritud 501K-s või muudes FDA poolt hiljuti välja kuulutatud kanalites, et saada tehases registreerimine. Meditsiiniseadmed kantakse pärast loetlemist Ameerika Ühendriikidesse. Seetõttu võib USA-sse eksporditud maski pakendit või ülaltoodud sisu sisaldavat katsearuannet või sertifikaati pidada meditsiiniliseks maskiks.

Ameerika Ühendriikidesse eksporditud mittemeditsiinilised maskid ei kuulu 2020. aasta teadaande nr 5 kohaldamisalasse, kuid ettevõtted peaksid arvestama, et tooted peavad olema NIOSH-is registreeritud, enne kui need saab Ameerika Ühendriikides loetellu lisada.

 

Eksport teistesse riikidesse ja piirkondadesse

Teistesse riikidesse ja piirkondadesse eksporditud maskitooteid saab hinnata Hiina standardse testimise sertifikaadi ja nende esitatud registreerimisandmete põhjal. Hiinlasi on kolmmeditsiiniline maskstandardid, GB 19083-2010, YY 0469-2011, YY/T 0969-2013, kasutamine Nende kolme standardi järgi toodetud maske võib hinnata kuimeditsiinilised maskid.